Anmäl dig till Solceller och solfångare

Teknikområde solenergi – Energimyndigheten

Det finns två huvudsakliga teknikområden för att omvandla solenergi till el; solceller och termisk solkraft. Forskningen ska utveckla konkurrenskraftiga tekniker, material och nya innovationer. Solenergi pekas ut som en viktig byggsten i …

Solvärme – energimyndigheten.se

Solfångare har lång livstid, en del upp till mellan 30 och 50 år, och kräver lite underhåll. Solvärmen produceras i stora mängder på sommaren och kan därför användas som komplement till en annan värmekälla.

Regeringen vill slopa bygglov för solceller – di.se

 ·

Regeringen lägger i dag fram en lagrådsremiss som föreslår att det inte ska krävas bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare som följer en byggnads form. Förenklingen av regelsystemet ska underlätta omställningen till förnybar el och avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet, enligt ett pressmeddelande.

Solceller | Därför ska du skaffa solceller – E.ON

Vi köpte elbil för ett år sedan och solceller känns som ett naturligt steg i samma riktning.” Anders Frykgård, Vaxholm ”Det känns mycket bra att få möjligheten att producera egen el och att vara en del av omställningen till förnybar energi.

Solfångare och solceller – sollentuna.se

Nya regler om bygglov för solceller. Från och med den 1 augusti 2018 har bestämmelser ändrats som innebär att du inte behöver bygglov för att montera vissa solcellspaneler eller solfångare på en- och tvåbostadshus och till dem tillhörande komplementbyggnader.

Specialmontage med solenergi, takintegrerade solfångare

Storleken på solcellerna kan anpassas och specialbeställas efter anläggningens behov och utseende. Bilder. Referenser. Mellanhedsskolan, Malmö – Solceller som solskydd Kajplats 305, Malmö – Solceller som solskydd. Väggmontage . Att solfångare och solceller måste lutas mot solen är en vanlig missuppfattning.

Göteborgs stad fossilfri med klimatarbete

Aug 22, 2018 · Anmäl dig till vårt nyhetsbrev; Hem Artiklar Hållbarhet Första steget mot fossilfritt Göteborg Posted By: Mats Cato 2018-06-15. Installera solceller och solfångare på kommunala fastigheters tak och mark. Aktivt satsa på smarta batterilager i kommunala byggnader.

Solceller och solfångare – stockholm.se

Solfångare på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov. Fasadändringar Inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, speciellt inom områden av riksintresse för kulturminnesvården, bör solfångare i första hand försänkas i taket och vara väl indragen från alla dess kanter.