Den arabiska våren : folk…

Den arabiska våren – globalis.se

Proteströrelsen har fått namnet ”Den arabiska våren”, främst i västerländsk media. Namnet har en hänvisning till tidigare uppror då också just ordet ”våren” har använts. Exempelvis revolutionerna i Europa 1848 som förknippas med våren (”Folkens vår”, i Sverige de så kallade ”Marsoroligheterna”) ”Pragvåren” 1968.

Arabiska våren – Wikipedia

Arabiska våren [2] [3] var en serie av politiska protestyttringar i arabiska länder i Nordafrika och på Arabiska halvön som inleddes 2010, med krav på bland annat regeringsavgångar, regimbyten och demokratiska reformer. Proteströrelsen i delar av den arabiska världen ville förändra styrelsesättet och förbättra människorättssituationen.

Plats: Mellanöstern, Nordafrika

Jordanien och den ”Arabiska våren” – Folk och Försvar

Varför har den Arabiska våren inte fått samma konsekvenser i Jordanien som i andra omkringliggande länder? Norah Avielle analyserar.

Den Arabiska Våren

På grund av att alla de olika folk som håller hårt i sin identitet har den syriska nationalismen inte vuxit sig stark. Armenierna och Tjerkesserna har det svårt att integrera sig i det syriska samhället då de håller hårt i sina seder. Under den arabiska våren har media mången gång prisat olika sociala nätvärk som facebook och

Arabiska våren fem år senare – Dagens Arena

Att ens tala om den arabiska våren kan låta som ett hån i dag, när Syriens diktator dödar sitt eget folk. Men fem år senare går det ändå att urskilja några ljuspunkter.

Den arabiska våren: Folkets uppror i Mellanöstern och

Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, förklarar bakgrunden till folkresningarna, västvärldens reaktioner på dem och dess efterdyningar – som långt ifrån har mattats av. Med skärpa, engagemang och ett insiktsfullt perspektiv skildrar Fazlhashemi hela skeendet som kommit att kallas »den …

maj | 2011 | Den Arabiska Våren

Den Arabiska Våren Huvudmeny. Rebeller utförde ett terroristattentat då de bröt sig in i hem medan folk sov, Arabiska våren.

Den arabiska våren – Skolbok – grundskoleboken.se

Den arabiska våren. Ett samlingsnamn för de händelser som skedde i Mellanöstern under främst år 2011. Varför kallas det ”Den arabiska våren”?

Bakgrund – så började den arabiska våren | SVT Nyheter

 ·

Och det är det här datumet, den 14 januari 2011, som ses som starten för den arabiska våren; när kraven på demokrati spreds till flera länder i Mellanöstern. Den 11 februari störtades Egyptens president Hosni Mubarak och den 20 oktober Muammar Kadaffi i …

Den mobila revolutionen: Mobiltelefonens roll i den

Här berättas om hur mobiltelefonen bidrog till den arabiska våren, förde Japan till utvecklingens frontlinje och revolutionerade förutsättningarna för människor i utvecklingsländer. Asmaa uppmanade folk att komma till Tahrirtorget den 25 januari-2:25 -för att visa sitt missnöje med Mubaraks auktoritära styre. 2:29 . Filmen