Ellevio fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Elverket Vallentuna och förlänger acceptfristen

[PDF]

Ellevio fullföljer erbjudandet till aktieägarna i …

Ellevio fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Elverket Vallentuna och förlänger acceptfristen Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen (genom Ellevio Holding

Ellevio fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Elverket

Ellevio fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Elverket Vallentuna och förlänger acceptfristen 21 augusti, 2017 / Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) att överlåta …

Ellevio fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Elverket

Ellevio fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Elverket Vallentuna och förlänger acceptfristen

Ellevio offentliggör utfall och förlänger acceptfristen i

 ·

Ellevio offentliggör utfall och förlänger acceptfristen i erbjudandet till aktieägarna i Elverket Vallentuna

Information kring aktuellt erbjudande – Elverket

5 oktober Elverkets aktier avnoteras från AktieTorget med sista dag för handel 20 oktober 2017 3 oktober Ellevio innehar 91,8 procent av aktierna i Elverket Vallentuna AB (publ) och förlänger acceptfristen 29 augusti Tillägg till erbjudandehandlingen avseende Ellevios erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna offentliggjord 21 augusti Ellevio fullföljer erbjudandet till

Elverket Vallentuna AB nyheter – Analysguiden | …

Ellevio fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Elverket Vallentuna och förlänger acceptfristen Aktietorget Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat

Ellevio offentliggör utfall och förlänger acceptfristen i

Ellevio offentliggör utfall och förlänger acceptfristen i erbjudandet till aktieägarna i Elverket Vallentuna on, jul 26, 2017 08:00 CET. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i …

Ellevio – news.cision.com

Ellevio fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Elverket Vallentuna och förlänger acceptfristen må, aug 21, 2017 08:00 CET. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i …

Elverket Vallentuna – news.cision.com

Ellevio fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Elverket Vallentuna och förlänger acceptfristen må, aug 21, 2017 08:30 CET Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) att överlåta …

Ellevio förlänger fristen att köpa elverket i Vallentuna

I torsdags gick tidsfristen ut för att lösa in sina aktier i Elverket Vallentuna AB till Ellevio, för 94,25 kronor per aktie. Förlänger erbjudandet. Trots utfallet lovar Ellevios vd Johan Lindehag att fullborda erbjudandet till aktieägarna och förlänger acceptfristen ytterligare en gång.