Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid – Dagens

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid Bild: Carl von Scheele. Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid.

Rätt till heltid för alla medarbetare – Sydöstran

 ·

SKL och Kommunal har centralt kommit överens om att heltid ska bli norm för kommunals avtalsområden. Olofströms kommun väljer att gå ett steg längre. Alla kommunanställda, oavsett facktillhörighet, ska erbjudas att kunna få jobba heltid om man så vill. Politikerna i kommunstyrelsen ställer sig positiva till förslaget.

Heltid som norm i upphandling – vad gäller? – …

Det torde inte finnas några uttryckliga lagliga hinder för krav på heltid i upphandlingar, även om kritiker menar att det kan vara oproportionerligt att kräva rätt till heltid eftersom det kan begränsa små och medelstora företags möjligheter att lämna anbud, och ett av syftena med upphandlingslagstiftningen är ju att främja konkurrens, säger Linnea …

Åldern ska inte avgöra din rätt till – Liberalerna

Åldern ska inte avgöra din rätt till mammografi. Liberalerna vill att den övre åldersgränsen på mammografi tas bort. Cancern bryr sig inte om hur gammal

Varsel och neddragningar – vision.se

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist ska det stå om du har företrädesrätt till återanställning eller inte. Har du funderingar om ditt uppsägningsbesked, prata med Vision-ombudet eller din klubb eller avdelning, eller ring Vision Direkt, 0771 44 00 00.

Måste man studera heltid för att ha rätt till

Studietakt och studiernas uppläggning ska tas hänsyn till (prop. 1974:148 s 90). Eftersom du inte studerar heltid så har du därmed istället rätt till ledighet på deltid. Arbetsgivaren har inte rätt att neka dig studieledighet, endast skjuta upp ledigheten med högst sex månader och då ska arbetsgivaren meddela varför ledigheten skjuts upp både till den …

Almegaföretag vill ha ut medlemslistor | Kollega

– Våra medlemmar ska inte ens behöva få frågan. Dessutom kan det finnas de som inte är med i facket som vill delta i strejken, vilket de har rätt att göra även om de inte får konfliktersättning från facket. Att uppmaningen om att begära ut medlemslistor skulle komma direkt från Almega har Sara Hedman bara fått andrahandsuppgifter om.

Blogginlägg arkiv – Sida 9 av 154 – Dagens Arena

Förra året gjordes 2 264 anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Det visar preliminära siffror från myndigheten. Det visar preliminära siffror från myndigheten. Därmed har antalet anmälningar minskat något jämfört med 2015, då totalt 2 382 anmälningar gjordes.

[PDF]

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och …

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt

Frågor och svar om boende för nyanlända – SKL

Det är upp till kommunen att avgöra hur skyldigheten att ta emot en nyanländ för bosättning ska fullgöras i varje enskilt fall. I lagtexten finns det inget direkt krav på vilken typ av bostad som ska erbjudas och inte heller om boendet får begränsas till en viss tid.