Fler möjligheter vid RA med biosimilarer och nya läkemedel

Fler möjligheter vid RA med biosimilarer och nya läkemedel

Du är här: Nyheter / Tidningen Evidens / Alla nummer / Nr 2 2018 tema Reumatologi / Fler möjligheter vid RA med biosimilarer och nya läkemedel Fler möjligheter vid RA med biosimilarer och nya läkemedel

Tidningen Evidens med tema reumatologi – Janusinfo

Ladda ner som pdf. Läs som blädderbar e-tidning. Beställ papperstidningen. Ett urval av artiklar: Remission är målet vid reumatiska sjukdomar; Fler möjligheter med biosimilarer och nya läkemedel inom reumatologin

Fler behandlingsmöjligheter vid reumatoid artrit

Metotrexat har länge varit förstahandsalternativet vid RA. Ska det fortsätta så? Och en stor del har fortsatt stora problem med smärta och fatigue (inflammatorisk trötthet). Så det behövs fortsättningsvis nya läkemedel och en fortsatt stark reumatologisk forskning.

Läkartidningen – Ny information om biosimilarer ger …

Syftet med den producentoberoende informationen är enligt Svante Rasmuson, chef vid enheten för marknadsanalys på TLV, att guida sjukvården vid användning av biologiska läkemedel och biosimilarer.

Steg mot rationell introduktion av nya läkemedel i Sverige

Nya läkemedel och biosimilarer förefaller dyra i Sverige och bör nationellt upphandlas i internationellt samarbete. Rapporten är ett utmärkt exempel på hur ett landsting eller en region kan introducera nya läkemedel med stringenta vetenskapliga metoder vid värdering av behov, nytta och säkerhet samt vid uppföljning av

Sjukvården och biosimilarerna – att switcha eller inte

Hur har biosimilarerna påverkat möjligheten att behandla fler patienter med biologiska läkemedel? Program . 10.30. Registrering. 11.00. De närmaste åren kommer allt fler biosimilarer inom nya terapiområden. En panel med företrädare för olika terapiområden diskuterar de utmaningar och möjligheter som biosimilarerna ställer