VÅLD I HEMMET

Vårdnadstvist vid våld i hemmet | Vårdnadstvist

Våld i hemmet. När det gäller våld mellan föräldrar blir det lite mer komplicerat. Det är ingen självklarhet i svensk lagstiftning att en förälder som utövat våld mot den andra föräldern blir av med vårdnaden om barnet, utan här går regeln om barnets bästa före, det vill säga gemensam vårdnad är att föredra.

Våld i hemmet – Upplands-Bro

Våld är skadligt för alla i familjen och kan leda till allvarliga konsekvenser och problem för både dig och dina barn. Om du som förälder blir utsatt för våld i hemmet

Våld i nära relationer – Wikipedia

Våld i nära relationer (även kallat våld i hemmet eller partnervåld) är psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och/eller ekonomiskt våld som sker inom den privata sfären. Begreppet omfattar alla våldsamma övergrepp som äger rum i privat miljö och mellan människor som har känslomässiga och nära relationer till varandra. [1] Våld i nära relationer drabbar …

Terminologi ·

Våld i hemmet – Mariehamns stad

Våld i hemmet. Om du är utsatt för hot, fysisk eller psykisk misshandel av en närstående kan du vända dig till socialarbetare vid avdelningen för socialservice eller till …

Våld i hemmet – Pressen.se

Polisen kallades under onsdagsnatten till Finström där ett gift par inte kom överens. Polisen tog emot en anmälan om misshandel i samband med ingripandet och parterna skilde åt för att lugna situationen. (hh) Heidi Hendersson heidi.

Våld i Nära Relation-fri arbetplats

Certifiera arbetsplatsen för att säkerställa att det finns kunskap och rutiner för att ge stöd till de som är utsatta för våld i hemmet samt de som utövar våld i hemmet! Mer information, se Certifiering

Våld hemma | Barnens Rätt i Samhället

Barn som upplever våld i hemmet lider ofta av psykisk ohälsa. De kan visa tecken på oro, ångest, nedstämdhet och aggressivitet i större omfattning än barn i allmänhet. Självkänslan skadas ofta och det är vanligt att skolarbete och andra aktiviteter påverkas.

Våld i nära relationer – Socialstyrelsen

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Regeringen har beslutat om En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen har flera uppdrag för att göra det möjligt att genomföra strategin.

Barn som bevittnar våld i nära relationer – Socialstyrelsen

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att barn som bevittnar våld eller andra övergrepp får hjälp och stöd i den omfattning de behöver.

Barn som upplever våld i hemmet | Kvinnofridslinjen

Ett barn som upplever våld i hemmet kan leda till många negativa effekter på hälsan. Har du misstankar om att detta sker är du välkommen att ringa oss.